Cadernos de Fraseoloxía Galega 15

CFG15-Portada

Xesús Ferro Ruibal (Hg.) (2013): Cadernos de Fraseoloxía Galega 15. Santiago de Compostella: Xunta de Galicia.

Inhaltsverzeichnis und Einleitung (pdf)